Kumin në kokërr, 40g

Kumin në kokërr, 40g

Lebensbaum

Çmimi i zakonshëm €3,30 Zbritje

Kokrra e kuminit nga kultivimi i kontrolluar, aroma dhe aroma superiore. Eko-certifikata garanton që kjo erëz nuk është trajtuar me pesticide dhe nuk është plehëruar me plehra minerale gjatë kultivimit në terren dhe nuk është e ekspozuar ndaj temperaturave të larta dhe rrezatimit jonizues në përgatitje për fazën e magazinimit. Është i përshtatshëm për erëza të shumë llojeve të pjatave, të cilat pasurohen me shijen e saj.