Çaj Happy nature

Çaj Happy nature

Yogi Tea

Çmimi i zakonshëm €4,50 Zbritje

Madagaskari - një vend shumë i veçantë. Shtëpia e shumë specieve endemike bimore dhe shtazore, si dhe disa nga përbërësit e çajrave tanë të shijshëm. Meqenëse Madagaskari ka një nga nivelet më të larta të shpyllëzimit në botë, ne po punojmë së bashku me partnerin tonë JACARANDAS për të ndihmuar në nivel lokal me ripyllëzimin. Me blerjen e këtij çaji, ju po mbështesni një nga 3000 fermerët në një bujqësi të qëndrueshme dhe të ndershme dhe po jepni një kontribut në mbjelljen e fidanëve të rinj.